HIŠA G

Izdelali smo projekt za hišo L. Moderen način Alpskega stila hišice se nahaja v gorenjskem koncu Slovenije.